Belastingrecht

Belastingrecht (particulier)

Binnen het belastingrecht kunnen wij optreden voor particulieren die problemen ondervinden bij de vaststelling van toeslagen, de terugvordering van ontvangen toeslagen en de aanslag Inkomsten- en vermogensbelasting. De toeslagen betreffen:

• huurtoeslag;
• zorgtoeslag;
• kinderopvangtoeslag;
• kindgebonden budget.

Voor de vaststelling van deze toeslagen dient u meestal zelf een aanvraag te doen. Als de aanvraag vervolgens wordt afgewezen of als er een andere hoogte van het bedrag wordt vastgesteld, dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze beslissing. Bezwaar kan worden gemaakt tegen een voorschot, een voorlopige vaststelling en een definitieve vaststelling. Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na ontvangst van de genomen beslissing te worden ingediend bij de Belastingdienst.

Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift, dan heeft u de mogelijkheid om binnen zes weken na de beslissing in beroep te gaan bij de rechter. Ook dit beroepschrift kunnen wij voor u opstellen en indienen en bovendien staan wij u bij tijdens de zitting voor de rechter.

Wilt u bezwaar maken of beroep instellen, dan adviseren wij u om zo spoedig als mogelijk na ontvangst van de beslissing contact met ons op te nemen, zodat wij namens u het bezwaarschrift of beroepschrift tijdig kunnen indienen. Neem vrijblijvend contact op met de belastingrecht-specialisten van Leiden en omstreken.

Zaken die onder andere onder het belastingrecht vallen

  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kinderopvangtoeslag
  • Kindgebonden budget

Maak nu een afspraak

Verstuur