Strafrecht

Strafrecht

Heeft u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de Strafrechter?
Heeft u een oproep gekregen voor een gesprek bij de Officier van Justitie?
Heeft u een brief ontvangen van de politie om te worden gehoord?
Bent u op een andere wijze in aanraking gekomen met justitie?

Door onze jarenlange ervaring in het strafrecht zijn wij in staat om u in bovenstaande gevallen op de meest
adequate wijze bij te staan. Dit geldt voor zowel het volwassenenstrafrecht als voor het jeugdstrafrecht.

Indien mogelijk zullen wij u door middel van gefinancierde rechtsbijstand bijstaan en voor minderjarigen geldt
dat dit te allen tijde kosteloos is. Mocht de minderjarige vaker in contact komen met justitie dan kan dit er toe
leiden dat de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek naar de minderjarige start. Mogelijk wordt de
uitkomst van dit onderzoek op een zogenaamde “combizitting” besproken bij de Rechtbank. Dit kan een
ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of gesloten plaatsing tot gevolg hebben. Ook hier kunnen wij de minderjarige
juridisch bijstaan. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het rechtsgebied personen- en familierecht.

Wij nemen ook deel aan de strafpiketregeling voor volwassenen en voor minderjarigen.
Als u zelf bent aangehouden, of uw minderjarige zoon of dochter, kunt u ons op het politiebureau opgeven als voorkeursadvocaat.
Na ontvangst van de melding, zullen wij u zo spoedig als mogelijk op het politiebureau bezoeken.
Wij adviseren u altijd gebruik te maken van het recht om vóór het eerste verhoor te spreken met een advocaat.

Dus komt u op een of andere wijze in aanraking met justitie, aarzel niet en neem contact op met de strafrecht-advocaten van Leiden en omstreken.

Zaken die onder andere onder het strafrecht vallen

 • Diefstal
 • Verduistering
 • Mishandeling
 • Doodslag
 • Drugshandel
 • Oplichting
 • Fraude
 • Valsheid in geschrifte
 • Flessentrekkerij
 • Verkeersovertreding
 • Zedenmisdrijven
 • Rijontzegging

Maak nu een afspraak

Verstuur