personen en familierecht

Personen- en Familierecht

Het personen- en familierecht is een zeer breed rechtsgebied en omvat onder andere de volgende deelgebieden:

• echtscheiding of verbreking samenwonen;
• vaststellen of wijzigen van partner- en/of kinderalimentatie;
• vaststellen of wijzigen van een ouderschapsplan inclusief een omgangsregeling;
• ouderlijk gezag en voogdij over minderjarige kinderen;
• ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en/of gesloten plaatsing;
• vaststelling of ontkenning vaderschap, (vernietiging van) erkenning ;
• erfrecht;
• curatele en bewind.

Voor al deze gebieden kunt u zich tot ons wenden. Belangrijk om te weten is dat deze rechtsgebieden constant aan
verandering onderhevig zijn. Door vakliteratuur en het volgen van bijscholingscursussen blijven wij op de hoogte van
deze wijzigingen en kunnen wij u adviseren en begeleiden.

Ons kantoor is door de Rechtbank ook benoemd om op te treden als bijzonder curator. Een bijzonder curator is een
persoon die een minderjarige kan bijstaan bij een conflict met zijn ouders of voogd over bijvoorbeeld de hoofdverblijfplaats
van de minderjarige. Daarnaast kan een bijzonder curator ook worden benoemd als vertegenwoordiger van een minderjarige
in een procedure tot vaststelling of ontkenning vaderschap.

Heeft u vragen over dit rechtsgebied? Neem contact met ons op.

Zaken die onder andere onder het personen- en familierecht vallen

 • Echtscheidingen
 • Beëindiging geregistreerd partnerschap
 • Kinder- en partneralimentatie
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Omgangsregeling
 • Erkenning/ontkenning vaderschap
 • Boedelverdeling
 • Naamswijziging
 • Bewind
 • Ondertoezichtstelling
 • Uithuisplaatsing
 • Rijontzegging
 • Machtiging gesloten plaatsing minderjarige

Maak nu een afspraak

Verstuur

Telefoon

071-3627507

maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00

E-Mail

info@kamphuisrijsdam.nl

24 uur bereikbaar

Ons Adres

Lammermarkt 206 • 2312 CW Leiden