Bestuursrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt alle rechten en plichten van burgers en bedrijven tegenover de overheid en andersom. Het bestuursrecht regelt ook de manier waarop de overheid verplicht is beslissingen te nemen en wat u kunt doen als u het met een beslissing van de overheid niet eens bent. Hierbij kunt u denken aan:

• het recht op – en de hoogte van uitkeringen, zoals een bijstandsuitkering;
• voorwaarden waaronder een uitkering wordt toegekend;
• het verlenen van vergunningen en onder welke voorwaarden;
• in- en uitschrijvingen in de GBA.

Als u het met een beslissing van de overheid niet eens bent, dan heeft u de mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken. Een dergelijk bezwaar dient binnen zes weken na het ontvangen van de beslissing te worden ingediend. Dus heeft u een beslissing ontvangen waar u het niet mee eens bent, neem dan onmiddellijk contact met ons op! In spoedeisende gevallen
hebben wij de mogelijkheid om hiervoor in kort geding een voorlopige voorziening te vragen.

Zaken die onder andere onder het bestuursrecht vallen

  • WW
  • WIA
  • Bijstandsuitkeringen
  • Vergunningen
  • GBA
  • CBR procedures
  • De Wet Bibob
  • Urgentie

Maak nu een afspraak

Verstuur

Telefoon

071-3627507

maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00

E-Mail

info@kamphuisrijsdam.nl

24 uur bereikbaar

Ons Adres

Lammermarkt 206 • 2312 CW Leiden