Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht (Franchise en MKB)

Binnen het ondernemingsrecht behartigen wij de belangen van partijen in het MKB en in de franchisebranche. Ondernemers in het MKB zijn bij ons aan het juiste adres voor advies en juridische bijstand, zoals voor:

• het opstellen van (arbeids-, huur-, en koop-)contracten;
• het beoordelen, wijzigen en/of beëindigen van bestaande contracten;
• bemiddeling en/of procedures bij geschillen over nakoming van contracten;
• arbeidsrecht in zijn algemeenheid;
• (problemen bij) het aanvragen van vergunningen;
• bezwaar- of beroepsprocedures bij problemen met overheidsinstanties;
• Procedure bij geschillen over openstaande vorderingen.

Het franchiserecht is een specialisatie binnen het ondernemingsrecht waar twee partijen samenkomen; de franchisegever die een bedrijfsconcept heeft ontwikkeld en ter beschikking stelt aan andere partij; de franchisenemer die het concept gaat uitvoeren. Als franchisegever en –nemer een overeenkomst hebben gesloten, dan kunnen zich tal van rechtsproblemen voordoen welke voortvloeien uit:

• de verhoudingen tussen franchisegever- en nemer;
• de verdeling van de bedrijfseconomische en juridische risico’s;
• de zorgplicht van franchisegever;
• de onderzoeksplicht van franchisenemer;
• en de wijze van nakoming van de franchiseovereenkomst tussen partijen.

Door jarenlange ervaring in dit specifieke rechtsgebied kunnen wij u adviseren en zo nodig bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Heeft u als ondernemer in het MKB, als franchisegever of als franchisenemer een rechtsprobleem, dan kunt u contact met ons opnemen voor een afspraak.

Maak nu een afspraak

Verstuur

Telefoon

071-3627507

maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00

E-Mail

info@kamphuisrijsdam.nl

24 uur bereikbaar

Ons Adres

Lammermarkt 206 • 2312 CW Leiden