Huurrecht

Huurrecht

Het huurrecht regelt alle rechten en plichten voor zowel de huurder als de verhuurder. Dit kan zijn met betrekking tot een woning, winkelruimte, kantoorruimte of andersoortige bedrijfsruimte. Bij ons kantoor kunnen zowel huurders als verhuurders terecht voor alle geschillen die hier betrekking op hebben. Hierbij kunt u denken aan:

• gebreken aan de huurruimte ten gevolge van achterstallig onderhoud;
• huurpenningen die niet tijdig worden voldaan;
• overlast van buren;
• onderverhuur van een ruimte;
• ontbinding van een huurovereenkomst om welke reden dan ook;
• voeren van ontruimingsprocedures;
• geschillen betreffende huurprijzen.

Voor vragen over huurkwesties kunt u contact met ons opnemen.

Zaken die onder andere onder het huurrecht vallen

  • Opstellen huurovereenkomst
  • Beoordelen huurovereenkomst
  • Ontbinding en ontruiming huurovereenkomst
  • Huurachterstand
  • Gebreken aan huurpand
  • Overlast

Maak nu een afspraak

Verstuur

Telefoon

071-3627507

maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00

E-Mail

info@kamphuisrijsdam.nl

24 uur bereikbaar

Ons Adres

Lammermarkt 206 • 2312 CW Leiden