Huurrecht

Huurrecht

Het huurrecht regelt alle rechten en plichten voor zowel de huurder als de verhuurder. Dit kan zijn met betrekking tot een woning, winkelruimte, kantoorruimte of andersoortige bedrijfsruimte. Bij ons kantoor kunnen zowel huurders als verhuurders terecht voor alle geschillen die hier betrekking op hebben. Hierbij kunt u denken aan:

• gebreken aan de huurruimte ten gevolge van achterstallig onderhoud;
• huurpenningen die niet tijdig worden voldaan;
• overlast van buren;
• onderverhuur van een ruimte;
• ontbinding van een huurovereenkomst om welke reden dan ook;
• voeren van ontruimingsprocedures;
• geschillen betreffende huurprijzen.

Voor vragen over huurkwesties? Neem contact op met de huurrechtadvocaten van Leiden en omstreken.

Zaken die onder andere onder het huurrecht vallen

  • Opstellen huurovereenkomst
  • Beoordelen huurovereenkomst
  • Ontbinding en ontruiming huurovereenkomst
  • Huurachterstand
  • Gebreken aan huurpand
  • Overlast

Maak nu een afspraak

Verstuur